Bakgrund

Historia

1800-talsbyggnaden som vi huserar i är Sunnanå gamla skola som lades ner 1949 för att bli mekanisk verkstad.

1973-2010 inrymde den gamla skolbyggnaden ett plåtslageri och parallellt med denna verksamhet byggdes 1998 den ursprungliga slöjdsalen och ett lager om till musikstudion SunnanÅ Studio. Då startade Anders och Viktoria Johansson även produktionsbolaget Sunnanå Production AB som till en början enbart sysslade med all sorts ljud och musikproduktion. Verksamheten ökade snabbt och kom snart även att innefatta produktion av live-shower främst för Barn & Familj.

2003 började Sunnanå Production producera TV program för SVT.

2007 byggdes den stora lagerhallen om till TV-studio.

2012 fick TV-studion en ansiktslyftning och kompletterades med publikfoajé, bar, smink, loger, kontorsutrymme och andra kringutrymmen. I samband med en omfattande renovering byggdes även en redigeringsstudio. I samband med detta flyttade även webbyrån Sunfish in.

Tidigt foto från Sunnanå Skola