Hos Vicki

Barn och familjeunderhållning
SVT 2011-2016

“Hos Vicki” är ett musikprogram för det allra yngsta barnen.  Musik, lek, rim och ramsor står i fokus och leds av Vicki som har ett eget kockband som spelar live i studion. Vicki har också ett bollhav där olika artister simmar runt och svarar på barnens frågor.